8 oktober 2020

Natuurbegraven in Ermelo?

Natuurbegraven in Ermelo?

Woensdag 7 oktober was de beeldvormende vergadering over het initiatiefvoorstel van Burgerbelangen Ermelo voor een natuurbegraafplaats aan de Haspel.

Als SGP hebben we de nodige vragen.
1. De locatie ligt in Natura2000. 
Zijn hierdoor géén belemmeringen als het gaat om:
-Bodemverstoring in natuurgebied? 
-Tijdens begrafenis grote groepen in het bos tijdens broedseizoen?
-Hoe zit het met de grondwaterstand? Deze zal laag moet blijven i.v.m. de te begraven lichamen. Maar hoe verhoudt dit zich weer tot de natuur als het gaat over verdroging?

2. Wie gaat de begraafplaats exploiteren?
Wat is het voorstel? Een initiatiefnemer of de gemeente? En hoe kunnen we borgen dat een deel van de opbrengst daadwerkelijk voor natuur wordt aangewend?

3. Behoefte? 
blz . 3 “Een natuurbegraafplaats is in de eerste plaats een gewoon natuurgebied, maar dan met tijdelijk een bijzondere extra functie.” 
-Om hoeveel graven gaat het ongeveer en wat is de verwachting hoe lang het duurt voor dat deze natuurbegraafplaats vol is?
-Behoefte aan natuurbegraven in Ermelo?
 
Om dat niet alle vragen van elke fracties beantwoord konden worden en het gevoelen was dat er meer informatie nodig is komt er een aangepaste notitie.
Wordt vervolgt dus.