3 februari 2021

Frans Snoekpad?

Oordeelsvormende vergadering Uitvoering motie fietsrondweg Kerkdennen (Groevenbeekse Heide) 20/01/2021


Voorzitter als SGP zijn wij blij met de uitvoering van onze motie uit 2017.
Destijds ingediend door toenmalig raadslid Van der Velden. Straks uitgevoerd door wethouder Van der Velden.
Met deze motie gaf de raad zelf opdracht tot deze fietsrondweg. Een fietspad om op een goede en veilige manier van A naar B te fietsen. “Zo mogelijk in beton” Dit raadsvoorstel geeft dus uitvoering aan hetgeen waar we toen zelf om gevraagd hebben. Daar komt nog bij dat om het fietspad uit te voeren met schelpen het bestaande asfalt verwijderd moet worden. Dit levert problemen op in dit Natura2000 gebied!
Tijdens de beeldvormende vergadering hebben wij t.a.v. het afsluiten van de paden op de hei en de kostenraming om een schriftelijke toelichting gevraagd.
Deze is uitgebreid beantwoord, waarvoor dank.
Nogmaals geven wij aan het college mee om in gesprekken met de provincie aandacht te vragen voor subtiele verlichting (zoals bijv op het fietspaden aan de Drieerweg) aan het begin en eind van het tracé.
Voorzitter wat de SGP betreft: deze fietsrondweg moet rond.
Dan nog de naamgeving, ook een opdracht uit de motie.
Destijds in 2017 werd gesuggereerd deze het “Frans Snoekpad” te noemen, maar “dit strandde voortijdig in de fractie.“
Een betrokken inwoner deed recent onze fractie nog een andere suggestie van een persoon passend in de naamgeving van de straten in de wijk.
Wij laten het oordeel maar gewoon aan de straatnamencommmissie.