5 februari 2021

SGP wil aanpak spoorwegovergangen

SGP wil aanpak spoorwegovergangenFoto: Pixabay

ERMELO - De fractie van de SGP komt met voorstellen rond de overwegen waarvoor maatregelen moeten worden onderzocht om te voorkomen dat het verkeer te veel hinder ondervindt van gesloten spoorwegovergangen binnen de gemeente Ermelo.

Dat werd aangekondigd tijdens de beeldvormende vergadering rond het onderzoek naar mogelijke oplossingen die moeten voorkomen dat verkeer van en naar het centrum te veel gevolgen ondervindt van het toenemend aantal treinen op het traject tussen Zwolle en Amersfoort. Onder meer zijn er extra treinen gaan rijden in de spitsuren.

Frans Snoek (SGP) geeft aan dat in het onderzoek niet over één nacht ijs is gegaan. Het verbaast hem dan ook dat het college van burgemeester en wethouders niet met voorstellen komt nader onderzoek te doen naar welke spoorwegovergang dan ook. Vooral omdat er door de geplande woningbouw meer verkeer komt tussen het centrum en de overzijde van het spoor.

Volgens Snoek moeten er wijzigingen optreden ten opzichte van de huidige situatie wil het verkeer in de toekomst niet vastlopen. Hij vraagt zich af of de gemeente wel een goede lobbyist heeft om geld los te peuteren voor oplossingen bij de provincie Gelderland, het Rijk of zelfs Brussel. De spoorwegovergangen en de daarmee gaande problematiek wil de SGP’er ook terugzien in de mobiliteitsvisie.

Hij mag zich gesteund voelen door Ben Noorloos (BurgerBelangen Ermelo) die zich afvraagt waarom er geen concreet voorstel ligt om de huidige situatie te verbeteren. Mede gezien de verwachte toename van verkeer in de komende twintig jaar.

Alle fracties zijn het wel eens met de voorgenomen afsluiting van de overweg in de Van Asch van Wijcklaan tussen het centrum en het landgoed Veldwijk voor autoverkeer. Mede omdat deze overweg ook wordt gebruikt door sluipverkeer. Met hen is wethouder Wouter Vogelsang van mening dat de daadwerkelijke afsluiting pas kan plaatsvinden wanneer de nieuwe ontsluiting van landgoed Veldwijk via de Oude Nijkerkerweg is gerealiseerd.

Volgens Jos van der Deure (ChristenUnie) mag de afsluiting van deze overweg toekomstige ontwikkelingen niet in de weg staan. Bijvoorbeeld de komst van een fietstunnel. De overweg blijft verder wel toegankelijk voor de hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer. Hij pleit voor ondertunneling.

Piet Woltman (VVD) vindt dat het accent moet worden gelegd op veiligheid en dat dit voorrang moet hebben op te plannen infra structurele werken. Voor Dick te Brake (CDA) is het de vraag hoe het centrum en de woningbouw aan de overzijde in de toekomst met elkaar verbonden blijven. Om dat mogelijk te houden moet de aanpak van de overwegen wat hem betreft de komende decennia op de agenda bij de raad blijven staan.

Bron: Ermelo's Weekblad