HomeMensenFractie

Fractie

F.N. Snoek
F.N. Snoek Raadslid, Fractievoorzitter, 0341-556608 f.snoek@ermelo.nl

Portefeuilles
Bestuur en Middelen
Samenleving en Maatschappij

P.W. Stam
P.W. Stam Raadslid, Fractiesecretaris 0341-706924 p.stam@ermelo.nl

Portefeuilles
Infrastructuur en Ruimte

R. Heij
R. Heij Fractievertegenwoordiger 06-20868942 r.heij@ermelo.nl

Portefeuilles
Bestuur en Middelen

B. van der  Garde
B. van der Garde Fractievertegenwoordiger 0341-842250 b.vandergarde@ermelo.nl

Portefeuilles
Samenleving en Maatschappij

J.J. Zoeteman
J.J. Zoeteman Lid steunfractie 0341-561623 j.zoeteman@lenjon.nl