HomeMensen

Mensen

L.A. van der Velden
L.A. van der Velden Wethouder 0341-561663 l.vandervelden@ermelo.nl

Portefeuilles
Economie
Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid
Participatiewet (werk en inkomen)
AvA InclusiefGroep
Inkoopbeleid
Openbare ruimte
Duurzaamheid en Milieu
Water
Algemeen bestuur Omgevingsdienst Veluwe
Diakonaal Platform (samen met wethouder Hans de Haan)

F.N. Snoek
F.N. Snoek Raadslid, Fractievoorzitter, 0341-556608 f.snoek@ermelo.nl

Portefeuilles
Bestuur en Middelen
Samenleving en Maatschappij

P.W. Stam
P.W. Stam Raadslid, Fractiesecretaris 0341-706924 p.stam@ermelo.nl

Portefeuilles
Infrastructuur en Ruimte

R. Heij
R. Heij Fractievertegenwoordiger r.heij@ermelo.nl

Portefeuilles
Bestuur en Middelen

B. van der  Garde
B. van der Garde Fractievertegenwoordiger b.vandergarde@ermelo.nl

Portefeuilles
Samenleving en Maatschappij

J.J. Zoeteman
J.J. Zoeteman Lid steunfractie
J. Heres
J. Heres Voorzitter 0341–560349 jheres@kliksafe.nl
D.J. van  Dalfsen
D.J. van Dalfsen Secretaris 0341-745009 ermelo@sgp.nl
G. van Bentum
G. van Bentum Penningmeester
L. van Dalfsen
L. van Dalfsen Tweede secretaris, Webmaster
H. van  Wingerden
H. van Wingerden Bestuurslid
M. van Leeuwen
M. van Leeuwen Hoofdredacteur 'Calvijn' redactie.calvijn@outlook.com