HomeMensen

Mensen

L.A. van der Velden
L.A. van der Velden Wethouder 0341-561663 l.vandervelden@ermelo.nl

Portefeuilles
Economie
Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid
Participatiewet (werk en inkomen)
AvA InclusiefGroep
Inkoopbeleid
Openbare ruimte
Duurzaamheid en Milieu
Water
Algemeen bestuur Omgevingsdienst Veluwe
Diakonaal Platform (samen met wethouder Hans de Haan)

F.N. Snoek
F.N. Snoek Raadslid, Fractievoorzitter, Commissielid 0341-556608 f.snoek@ermelo.nl

Portefeuilles
Bestuur en Middelen
Samenleving en Maatschappij

P.W. Stam
P.W. Stam Raadslid, Fractiesecretaris, Commissielid 0341-706924 pieterwstam@gmail.com

Portefeuilles
Steunfractie
Organisatie fractie

R. Heij
R. Heij Hoofdredacteur kwartaalblad 'Johannes Calvijn', Fractievertegenwoordiger, Lid Steunfractie, 06-20868942 rene.heij1@gmail.com
B. van der  Garde
B. van der Garde Fractievertegenwoordiger, Lid Steunfractie, Commissielid 0341-842250 b.vandergarde@ermelo.nl

Portefeuilles
Samenleving en Maatschappij

J.J. Zoeteman
J.J. Zoeteman Lid Steunfractie 0341-561623 j.zoeteman@lenjon.nl
J. Heres
J. Heres Voorzitter 0341–560349 jheres@kliksafe.nl
D.J. van  Dalfsen
D.J. van Dalfsen Secretaris 0341-745009 djvandalfsen@kliksafe.nl
G. van Bentum
G. van Bentum Penningmeester 0341-563178 famgvanbentum@kliksafe.nl
L. van Dalfsen
L. van Dalfsen Tweede secretaris, Webmaster 06-46773518 lvandalfsen@hotmail.nl
R. van den Brink
R. van den Brink Bestuurslid 0341-551384 rikkertvdbrink@solcon.nl
J.H. van Panhuis
J.H. van Panhuis Algemeen bestuurslid 0341-556211 vanpanhuis@solcon.nl