HomeLid worden

Lid worden

 

Lid worden

De SGP is een vereniging die opgebouwd is uit o.a. plaatselijke kiesverenigingen (PKV's). Iedereen die de grondslag en de doelstelling van de SGP onderschrijft en 18 jaar of ouder is, kan lid van de partij worden door zich aan te melden. Leden van de plaatselijke kiesvereniging Ermelo/Speuld zijn dan automatisch ook lid van de landelijke SGP.

U kunt zich als lid aanmelden via deze link.

Ook kunt u bij de secretaris een papieren aanmeldingsformulier opvragen. Dit kunt u doen door onderstaand formulier in te vullen. De secretaris neemt daarna zo snel mogelijk contact met u op.

Het bestuur van de kiesvereniging Ermelo/Speuld beslist over de toelating als lid.

Nieuwe leden ontvangen het partijblad De Banier een half jaar gratis.

Onderstaand persoon wil graag lid worden van de plaatselijke kiesvereniging en daardoor gelijk ook van de landelijke SGP.

Aanmeldformulier