HomeVerkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Een politicus kijkt naar de volgende verkiezingen, maar een staatsman naar de volgende generatie. Dat is waar de SGP voor staat: toekomstgericht. Onze partij maakt sinds het ontstaan van de gemeente deel uit van de gemeenteraad van Ermelo. Deze mooie en verantwoordelijke taak willen we in de komende jaren graag voortzetten, onder leiding van onze lijsttrekker Leo van der Velden.

De SGP ontleent haar uitgangspunten aan de Bijbel. Wij geloven dat het naleven van Gods leefregels, zoals die in de Bijbel staan omschreven, zal leiden tot voorspoed en zegen in persoonlijk en maatschappelijk opzicht.

Het college en de gemeenteraad hebben een verantwoordelijke taak om over al onze politieke en bestuurlijke afwegingen verantwoording af te leggen aan zowel de inwoners van Ermelo, als aan God.

Wij zien het als onze opdracht om op basis van de Bijbel praktische, daadkrachtige en geloofwaardige politiek te bedrijven tot welzijn van u en tot eer van onze Schepper.

  • De SGP is ook toekomstgericht als het gaat over het onderhouden van de schepping. Door duurzaam met onze leefomgeving om te gaan wordt de aarde bewaard voor de toekomst.
  • Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Daarom staan wij voor starterswoningen voor jonge Ermeloërs zodat de bevolkingsopbouw op peil blijft.
  • Toekomstgericht is de SGP eveneens als het gaat over participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in ons zorgdorp. Want een zinvolle dagbesteding biedt perspectief! 
  • De veiligheid in Ermelo dient ten alle tijde gewaarborgd te zijn, zowel nu als in de toekomst.
  • Gezonde generatie voor de toekomst. Daarom pleiten wij voor actieve voorlichting over verslavingen op basis- en voortgezet onderwijs.
  • Onderhoud van wegen en groenvoorzieningen moet ook in de toekomst op peil blijven. Hierin investeren is een verantwoorde manier van omgaan met geld. Achterstallig onderhoud kost op termijn veel meer geld.
  • De SGP is voor een zelfstandige en financieel gezonde gemeenteen pleit voor verantwoorde toekomstbestendige uitgaven.

 

Een uitgebreide toelichting kunt u verwachten op onze verkiezingsavond op DV 16 maart aanstaande! Klik hier  voor meer informatie over deze avond! 


SGP TOEKOMSTGERICHT VOOR ERMELO, samengevat in tien speerpunten:

 Klik in de balk aan de rechterkant voor ons volledige verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022

Uw stem op de SGP is een toekomstgerichte stem!

Stem daarom op DV 21 maart 2018 op SGP, lijstnummer 6!