HomeNieuwsWie wil wonen in een winkel?

Wie wil wonen in een winkel?

Publicatiedatum: 5 okt. 2017

Twee winkelpanden Stationsstraat bewoond

ERMELO - Wonen in een leegstaande winkel; nu de woningnood hoog is, zwichten ook de eerste vastgoedeigenaren in Ermelo. Bijna alle leegstaande winkelpanden hebben ook een woonbestemming, een bestemmingsplanwijziging kan dus achterwege blijven. Twee winkels in de Stationsstraat zijn inmiddels bewoond.

Winkelleegstand vraagt van gemeenten een visie. SGP-raadslid Leo van der Velden vroeg onlangs tijdens een commissievergadering of wethouder Jan van den Bosch het wonen in leegstaande winkels pro actief te ondersteunen. ,,Dat is een rol voor de pandeigenaren zelf,” meldde de wethouder. Van der Velden betreurt deze houding van het college. ,,Het is toch vreemd dat het college wel een rol speelt bij de huisvesting op Bartiméus, maar bij leegstaande vierkante meters woonruimte die notabene voor het oprapen liggen, plotseling voor zichzelf geen rol weggelegd ziet. Wanneer het college haar verantwoordelijkheid niet neemt dan wil ik wel proberen het aan de orde te stellen. Meer dan 90% van de winkelmeters in het centrum van Ermelo beschikt namelijk over zowel een woonbestemming en een pensionbestemming. En er is een chronisch tekort aan woonruimte. Feitelijk kijken we nu dus dagelijks naar lege (beschikbare) woonruimte!" Van der Velden benadrukt hiermee dat er vaak veel meer mag in leegstaande panden. ,,Veel meer dan je denkt en ik vind dat de gemeente Ermelo meer kan doen om een nieuwe invulling te vinden door te wijzen op de mogelijkheden in het bestemmingsplan, wonen kan op een aantal plekken een prima oplossing zijn!"

Kluswoningen

Wanneer verhuur van winkels niet langer gaat, wordt een transformatie een serieuze optie. Zo werden winkelpanden in Roermond omgevormd tot kunstetalages en in Rotterdam Charlois maakte men ruimte voor ambachtslieden. Rotterdam gaat momenteel zelfs verder. Winkels in gebieden met weinig toekomstperspectief kunnen omgebouwd worden tot woningen. De gemeente Rotterdam geeft hierbij het goede voorbeeld door de winkels aan te bieden als kluswoning. Er is momenteel een wedstrijd voor uitgeschreven.

Huuropbrengst

Verschillende gemeenten zijn in samenwerking met Rijksoverheid bezig om het aantal winkelpanden te verminderen. ,,Denk hierbij aan straten die naar een winkelgebied toelopen,” stelde minister Kamp. „Je kunt de winkels daar weghalen, naar het centrum brengen en er woningen voor in de plaats realiseren. Op die manier wordt het centrum aantrekkelijker en moderner.” Echter de huuropbrengst van een winkel is aanzienlijk hoger dan die van een woning. ,,Maar leegstand levert nog veel minder op,” aldus het SGP-raadslid. ,,Het probleem komt door de bank die de hypotheek heeft verstrekt. De waarde van het pand is gebaseerd op de huuropbrengst. De vastgoedeigenaar krijgt dan problemen met de financiering.” Het is een kwestie van marktwerking waar ondernemers zich in een winkel zullen vestigen. De waarde neemt dus af naarmate de leegstand toeneemt. Dan worden andere functies als horeca, zorg en wonen interessanter.

Probleem

Leegstand aanpakken begint bij het in kaart brengen van het probleem. Sommige gemeenten hebben vrijwel ieder leegstaand pand in beeld, inclusief de eigenaar en hoe lang het leegstaat. Dat gaat overigens breder dan alleen leegstaande winkels. Vorige week maakte de gemeente Ermelo bekend dat men in het Henriëtte van Heemstrahuis (Bartimeus) zogenaamde ‘spoedzoekers’ gaat huisvesten, mensen die met spoed woonruimte nodig hebben. De vraag naar betaalbare woningen is al geruime tijd erg hoog. Leegstaande panden zouden hierin een oplossing kunnen bieden. RTL 4 deed onlangs een onderzoek en meldde dat de gemeente Ermelo 6.640m2 winkeloppervlak leeg heeft staan. Tweederde daarvan staan al meer dan een jaar leeg. Hoger nog is het percentage zorggebouwen dat in deze gemeente leegstaat. RTL 4 stelt dat dit gaat om 20.210 m2, 44% van het totaal. Hierbij is het Henriëtte van Heemstrahuis overigens niet meegerekend. Daar wonen mensen en die moeten eerst verhuizen naar tijdelijke huisvesting.

Bron: Ermelovannu.nl