HomeNieuwsUitspraak PAS doet ook in Ermelo stof opwaaien

Uitspraak PAS doet ook in Ermelo stof opwaaien

Publicatiedatum: 30 okt. 2019

55 projecten in Ermelo worden geraakt door de stikstofproblematiek die landelijk speelt. Oorzaak van de onzekerheid en het landelijke tumult rondom stikstof is de afschaffing van het Programma Aanpak Stikstof, kortweg het PAS, door de Raad van State. Voor deze uitspraak in mei had u er waarschijnlijk niet of nauwelijks van gehoord, maar nu krijgt iedereen er mee te maken. Waren het voorheen de agrarische bedrijven die er veel mee te maken hadden, nu raakt het bijna alle sectoren en dreigt een crisis. Wat nu?

Een terugblik

Het PAS is in het leven geroepen om de uitstoot van stikstof op de natuur te verminderen, maar tegelijkertij de economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarbij werd gebruik gemaakt van een programmatische aanpak, kortweg: al het vrijkomende stikstof (door bijvoorbeeld stoppende agrariërs) komt in een bak en vervolgens wordt een deel daarvan weer ingezet voor economische ontwikkelingen (zoals bedrijventerreinen, snelwegen, etc.). Het overige deel wordt weggesaneerd en daarmee wordt de totale stikstofbelasting op de natuur teruggedrongen.

Dat was echter het idee, totdat in mei jl. de Raad van State daar een streep door zette: het was niet bewezen dat het PAS zijn werk goed deed.

Natura 2000

Hoe we met de natuur omgaan is dus nu het struikelblok voor projecten geworden. Deze Natura 2000-gebieden, waarvan Nederland er 163 telt, zijn rond 2010 aangemeld bij de Europese Commissie door de Nederlandse regering. Men vond destijds dat deze gebieden waardevol zijn om te beschermen tegen verdere afbraak. In Ermelo is de Veluwe het gebied wat het dichtste bij ligt en maatgevend is voor projecten.

Pas op de plaats

Ten tijde van het PAS was er nog ontwikkelruimte en vertelde een online rekenprogramma je of je die ontwikkelruimte mocht gebruiken. Nu is die ontwikkelruimte weg en moet je aantonen dat je plan geen nadelige gevolgen heeft voor de natuur, met zo veel Natura-2000 gebieden in Nederland is dat vaak een ingewikkelde puzzel. Want hoever ga je in je beoordeling? Moeten bouwvakkers straks om gaan rijden om Natura-2000 gebieden te ontzien?

Wat nu?

Onlangs heeft de commissie Remkes een advies uitgebracht genaamd: ‘niet alles kan’. De titel spreekt voor zichen stelt maatregelen voor in de sectoren veehouderij, mobiliteit, industrie en de bouwsector. Per sector is een advies uitgebracht, bij mobiliteit wordt bijvoorbeeld geadviseerd om maximum snelheden te verlagen bij wegen dichtbij natura 2000-gebieden. Het is nu aan Den Haag om daarmee een goed plan te maken. De nood is hoog.

Rentmeesterschap

We hebben de natuur verwaarloosd, dat is de conclusie die de Raad van State getrokken heeft. Nu moeten we daarvoor boeten en gaan we de gevolgen merken. Hieruit blijkt opnieuw dat we vroeg of laat de rekening krijgen van ons verleden.