HomeNieuwsTomassen

Tomassen

Publicatiedatum: 17 okt. 2019


Als raad hebben wij dit dossier aangehouden om een onafhankelijk extern advies om de ruimtelijke onderbouwing op juistheid te kunnen (laten) toetsen op ruimtelijke ordening.
Als SGP stelden wij tijdens de behandeling van deze raadsbreed aangenomen motie dat wij “zorgvuldigheid, duidelijkheid, onafhankelijk en snelheid” wilden.

Naast gesprekken die wij met omwonenden gevoerd hebben zijn wij - met een aantal collega-raadsleden- bij Tomassen zelf op bezoek geweest. Zo hebben wij het verhaal van verschillende kanten gehoord. Daar kunnen wij van alles van vinden.

Maar het gaat hier om een ontwerp-VVGB waarvan de ruimtelijke zaken losgekoppeld zijn van de milieuzaken. 
De gemeente gaat over de ruimtelijke zaken en de provincie over de milieuzaken.

De raad wordt dus alleen gevraagd om de ontwerp-VVGB af te geven over de ruimtelijke zaken.
Dus of er sprake is van een fysieke goede ruimtelijke ordening.
Het externe rapport stelt dat hier inderdaad sprake van is. Er is een goede ruimtelijke ordening.

Als raad moeten wij besluiten waar wij over gaan. nl besluiten over de ruimtelijke ordening.

Onze vraag nav het advies waarom voor het geurbeleid is aangesloten op het Gelders geurbeleid is beantwoord. Omdat er geen specifiek Ermelo’s geurbeleid is het op zichzelf logisch dat aangesloten wordt op het provinciaal geurbeleid. Maar als raad gaan wij over de ruimtelijke ordening.

Verder moet ons wel van het hart dat het wel klaar moet zijn met illegale bouwactiviteiten.

De motie voor een actieve handhavingsstrategie werd door de SGP niet ondersteund en door een meerderheid verworpen.
De gemeentewet biedt al voldoende handvatten en bevoegdheden. Waarom iets nieuws in gang zetten. Beter is de bestaande instrumenten (beter) te gebruiken.

Met vriendelijke groet,
P.W. (Pieter) Stam
Raadslid SGP Ermelo