HomeNieuwsSGP tegen extra kosten voor één woning

SGP tegen extra kosten voor één woning

Publicatiedatum: 8 mrt. 2019

Donderdag 7 maart heeft de raad van Ermelo ingestemd met de Verordening sociale woningbouw. Belangrijkste maatregel van deze verordening is de eis dat van alle nieuw te bouwen woningen 50% sociale woningen moeten zijn.
De SGP heeft hier van harte mee ingestemd. Er is grote behoefte aan goedkope woningen.

Vereveningsfonds
Als extra prikkel om deze sociale woningen te bouwen is ook een Vereveningsfonds ingesteld. Als een bouwplan minder dan de helft sociale woningen bevat dient er een afdracht plaats te vinden aan het vereveningsfonds. Het voorstel van het college was een bedrag van € 14.100,- voor een rijwoning, € 15.500,- voor een appartement en € 55.800,- voor een twee onder één kap of een vrijstaande woning. Andersom werkt het vereveningsfonds ook. Wordt er meer dan 50% sociaal gebouwd dan vind een beloning plaats van dezelfde bedragen, mits er voldoende geld in de pot zit.
Het doel van het vereveningsfonds wordt feitelijk bereikt als deze niet in werking hoeft te treden, omdat er gewoon 50% in de sociale sector wordt gebouwd.

Vanaf 1 woning
De 50% eis geldt voor alle bouwplannen. Dus vanaf één woning. Behalve als het een woning voor eigen gebruik of bijvoorbeeld middels CPO betreft. De SGP vind de ondergrens van één woning voor een ontwikkelaar niet billijk. Er is dan geén keuzevrijheid om 50% sociaal te bouwen. Het vereveningsfonds treedt dan altijd in werking.
De boete die de ontwikkelaar moet betalen wordt uiteindelijk gewoon doorgeschoven naar de particuliere koper.

Amendement ondergrens 2 woningen
Pieter Stam diende daarom een amendement in om de ondergrens op 2 woningen te stellen. Dit amendement kreeg geen meerderheid. De ene fractie vond het niet nodig en voor een andere fractie ging het niet ver genoeg en wilde men bijvoorbeeld een ondergrens van een hoger aantal woningen. Het college was bang voor een salamitactiek wat inhoudt dat een ontwikkelaar dan 2 woningen apart zou bouwen.

Nog meer kosten
Het voorstel van de SGP is echter nog reeler geworden omdat een raadsmeerderheid wel instemde met een amendement om de boetebedragen te verhogen naar € 30.000,- voor een rijwoning en appartement en € 60.000,- voor een twee onder één kap of vrijstaande woning.
De situatie in Ermelo is dus nu zo dat een particulier bij een ontwikkeling van 1 woning door een ontwikkelaar uiteindelijk tienduizenden euro’s extra kwijt is. Dit komt nog bovenop de gestegen bouwkosten in de huidige markt en de extra kosten voor het verduurzamen van woningen.
De SGP vind dit een ongewenste ontwikkeling en zal dit punt nadrukkelijk bij de evaluatie in de gaten houden.

P.W. Stam