HomeNieuwsSchriftelijke vragen bouwstop Garderenseweg 157

Schriftelijke vragen bouwstop Garderenseweg 157

Publicatiedatum: 18 jul. 2019

 

Schriftelijke vragen bouwstop Garderenseweg 157

 

Geacht college,

Recent werden wij op de hoogte gesteld van een bouwstop op het perceel aan de Garderenseweg 157 Speuld.

De bewoner van dit adres heeft een aantal jaar geleden deze voormalige smederij/winkel in zijn bezit gekregen. 

Naar wij weten is er door de eigenaar van te voren contact geweest met de gemeente over gedeeltelijke herbouw, al dan niet vergunningsvrij.

Echter op een deel van de voorgevel na heeft hij het gehele (bijbehorende) bouwwerk gesloopt. Vervolgens is hij begonnen met de herbouw. Eén en ander is geconstateerd door de toezichthouder. Daarop is een bouwstop opgelegd.

Enerzijds wordt geconstateerd dat er teveel aan vierkante meters aan bijbehorende bouwwerken aanwezig is, het bouwwerk niet voldoet aan het bestemmingsplan en ook niet voldoet aan de eisen voor vergunningsvrij bouwen.

Anderzijds wordt de mogelijkheid open gehouden voor legalisatie, een Omgevingsvergunning aan te vragen of dat het bouwwerk vergunningsvrij gedeeltelijk mag worden vernieuwd.

Voor de eigenaar is er nu een fase ontstaan van onduidelijkheid. De fracties van de SGP en de ChristenUnie hebben de volgende vragen aan het college:

Vraag 1: Is het college bereid om in gesprek te gaan met de eigenaar om tot een passende oplossing te komen voor het perceel. En deze oplossing te presenteren aan de gemeenteraad? 

Vraag 2: Welke stappen dient de eigenaar concreet te doorlopen om tot een passende oplossing te komen?

Vraag 3: Hoe voorkomen we dat dit soort  (vervelende) situaties in de toekomst voor gaan komen?

Vraag 4: Waarom is bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2015 de winkelbestemming volledig wegbestemd en buiten het bouwblok gelaten?

 

Namens SGP Ermelo                                         Namens ChristenUnie Ermelo

Pieter Stam                                                          Ronald van Veen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: situatie anno 2016 en 2019:

 

 

 

Anno 2016

 

 

Anno 2019