HomeNieuwsRaadsbrief Criteria 2e locatieonderzoek maatwerkwoningen

Raadsbrief Criteria 2e locatieonderzoek maatwerkwoningen

Publicatiedatum: 8 mrt. 2019


Raadsbrief Criteria 2e locatieonderzoek maatwerkwoningen.

Inbreng n.a.v. raadsbrief inzake Criteria 2e locatieonderzoek maatwerkwoningen.

 

Voorzitter,

Na ampele overwegingen heeft de SGP het volgende standpunt:

Het gaat in dit kader niet om veiligheid, maar overlast. Dat betekent dat de begeleiding niet kan volstaan met een oogje in het zeil houden door een BOA, hoewel die goed werk leveren. Met goede begeleiding staat of valt dit project. Maar de angst voor crimineelplaatsingen is sowieso een slechte raadgever, maar zeker hier, omdat het hier niet speelt.

- Dit heeft als consequentie dat we naar minimaal vijf maatwerkwoningen toe moeten, wat wel breder, dus samen met Harderwijk en/of Putten dient opgepakt te worden. Met Harderwijk worden de besprekingen binnenkort voortgezet en daarover krijgen we vóór de zomer uitsluitsel.

- Het impliceert ook (als het over overlast en niet om veiligheid gaat) dat de toelichting van de wethouder (c.q. mevr. Polderman) voor de SGP voorshands voldoende is voor wat de criteria aangaande de kwetsbare groepen betreft. Deze criteria zijn reeds ingecalculeerd en er wordt bij de screening al rekening gehouden.

De moties van het CDA:
1) vijf woningen in overleg met de regio:
Deze kant wil de SGP ook wel op, alleen dit is al in gang gezet. Daar willen we dus geen extra druk opzetten en die besprekingen frustreren.

2) omschrijving kwetsbare groepen:
Deze motie roept weer andere vragen op: om hoeveel kinderen of verstandelijk gehandicapten gaat het? Wordt hiermee bijvoorbeeld het grote terrein van 's Heerenloo uitgeschakeld? De SGP vindt de toelichting in de commissie door het college voldoende en beziet deze motie dus eigenlijk als overbodig.

F.N. Snoek