21 juni 2022

Vestigen voorkeursrecht Horst Noord

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni heeft de meerderheid van de raad besloten om het voorkeursrecht wegstemmen stemmen.

Hieronder de stemverklaring van de SGP:
“Wij zullen voor het raadsvoorstel vestigen voorkeursrecht stemmen.
We maken ons zorgen over toekomstige huisvesting van met name onze jongeren.
Juist het voorkeursrecht is in belang van deze doelgroep. De ervaring leert dat het anders te duur wordt.
Spijtig dat dit voorstel het niet haalt. De vorige wethouder gaf al aan dat onteigening waarschijnlijk ook helemaal niet aan de orde is. Het idee was juist om het college de kans te geven dit samen met omwonenden uit te werken. De communicatie was wel een leerpunt!
Tegelijkertijd ligt nog steeds naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie de opdracht van de raad om op zoek te gaan naar zoeklocaties voor grootschalige woningbouw met het geheime rapport. Was ook uitkomst maatschappelijk raadsprogramma.
We roepen het college daarop op om de uitkomsten van dit rapport ter hand te nemen en wij als raad bijgepraat worden hoe we hier mee verder mee gaan.”

Pieter Stam
Raadslid SGP Ermelo