20 juni 2022

Vaststellen profielschets burgemeester

Maandag 20 juni vergaderde de raad in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning de heer Berends om de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast te stellen.
Hieronder onze inbreng:
“Ermelo een prachtig dorp waar het goed toeven, werken, kerken, recreëren, zorgen, besturen, winkelen, boeren en verenigen is.
En bij dat prachtige Ermelo hebben we de beste burgemeester nodig. Kwaliteit staat ook bij ons echt bovenaan.
Iemand die, hetgeen ik zojuist benoemende als een echte verbinder tussen en met al deze gremia ook gaat ervaren.
Laat de burgemeester aanwezig zijn bij bijzondere gelegenheden bij de kerken en verenigingen.
Graag vragen we ook aandacht voor de buurtschappen. Al zijn sommige kernen wat verder van de kom Ermelo gelegen, laat toch de gevoelsmatige afstand klein zijn. Aanwezigheid van de burgemeester bij verenigingen in buurtschappen is gewenst is.
Als SGP-fractie sluiten wij ons aan deze profielschets. Onze ingebrachte punten zijn herkenbaar.
Een profielschets is een goede basis. In onze optiek is deze profielschets voldoende robuust om een juiste selectie te kunnen maken. Uiteraard heeft het ook alles te maken met een goede match met de persoon zelf.
De vertrouwenscommissie danken we voor het gedane werk en voor het nog uit te voeren werk wensen we wijsheid en zegen toe.
We zeggen tegen de aspirant sollicitant, vanuit het woonplaatsbeginsel: 
“Kom wonen in Ermelo”
In antwoord op de vraag van de Commissaris van de Koning om in één woord aan te geven wat nodig is: Zuiver.”


Pieter Stam

Raadslid SGP Ermelo