7 september 2022

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo Handhaving gebruik “Hof van Minemeu”

Geacht college,

 

Van de eigenaar van “Hof van Minemeu” en uit de media begrepen we dat er wordt gehandhaafd op het gebruik van deze ruimte in het westelijk buitengebied van Ermelo.

 

Los van de vraag of het strikt juridisch wel of niet terecht is dat er gehandhaafd wordt, willen we als SGP fractie u toch vragen om te kijken wat er wel mogelijk gemaakt kan worden door goede afspraken te maken tussen eigenaar en gemeente en dit ook vast te leggen in een overeenkomst dan wel een vergunning. Zo wij begrepen van de eigenaar is er geen enkele behoefte aan het exploiteren van horeca activiteiten, met dit als vertrekpunt zou er wat ons betreft toch het meer mogelijk moeten zijn dan nu het geval lijkt of blijkt. Dit is ook ingegeven door de wijze waarop de gemeenteraad destijds akkoord is gegaan met de huidige bestemming. Zo wij begrepen is er ook direct een boete opgelegd van € 2500,- en zijn noodgedwongen alle activiteiten per direct gestaakt. Om concreet te zijn sommen we enkele activiteiten op waar we ons bij kunnen voorstellen dat deze zouden moeten passen en in de geest waarvan de plannen destijds aan de gemeenteraad zijn voorgelegd en vastgesteld:

 

  • Sjoelavond voor de buurt
  • Verjaardag familie en buurtgenoten (in de praktijk vaak ouderen die thuis onvoldoende ruimte hebben om iedereen te ontvangen)
  • Repetitie Shantykoor Ermeluiden
  • Bijbelkring
  • Vergaderingen over buurtaangelegenheden

 

Met het stellen van deze vragen stellen we niet dat u juridisch onjuist heeft gehandeld (we zijn geen juristen), maar vragen we ons wel af of het proportioneel is dat er € 2500,- moet worden voldaan en of een dergelijk particulier initiatief door het college niet veel meer op waarde moet worden geschat. De eigenaar heeft een enorme investering gedaan om een meerwaarde te creëren voor de samenleving, het resultaat is nu dat hij uit angst geen enkele activiteit meer durft toe te staan. Het minste wat je verwacht is dat er een gesprek met het college had plaatsgevonden, maar zo we begrepen loopt de communicatie met de gemeente alleen via de handhavingsjurist.

 

In afwachting van uw reactie en met hoogachting,

 

Leo van der Velden

Fractievoorzitter SGP Ermelo

Geacht college,