7 juli 2021

Samenwerking ja. Superstad nee (Gebiedsagenda Ermelo, Harderwijk Zeewolde 7 juli 2021) 

Samenwerking ja. Superstad nee!
Het is een variant op de verkiezingsslogan van onze partij voor de verkiezingen van het Europees Parlement: “Samenwerking ja, superstaat nee.”
Terug naar Ermelo en Harderwijk en Zeewolde
Samenwerking ja, graag waar het kan en waar wij elkaar kunnen versterken.
De Gebiedsagenda biedt ons een kans om als samenwerkende gemeenten onze handen ineen te slaan op onderwerpen waar dat meerwaarde heeft voor ons. 

Bijvoorbeeld op gebied van economie, mobiliteit, duurzaamheid, opleidingen en wonen.
Het is toch wel opvallend als je de cijfers ziet, hoe veel van deze onderwerpen we als Ermelo, Harderwijk en Zeewolde gemeenschappelijk hebben. Dat bleek ook tijdens de gemeenschappelijke raden bijeenkomt op 21 april jl.
Wel vragen we ons af (en dat is wat ons betreft een kader) of we recreatie en Toerisme niet wat minder prioriteit kunnen geven. Voor recreatie kennen we bijv. al Veluwe op 1 enz. Deze mag wat ons betreft naar prioriteit 4. Als laatste dus.
Absolute prioriteit moet wonen hebben. Dat komt ook steeds naar voren bij de inbreng van alle betrokkenen.
We willen graag steeds betrokken blijven bij het proces. Waar dat nuttig en nodig is.
Ook willen we graag inzicht in de kosten in de begroting.
Pieter Stam
Raadslid SGP Ermelo