1 november 2023

Plan Jumbo-De Enk: Integraal bekijken

Plan Jumbo-De Enk: Integraal bekijken

Motie

Als SGP waren we mede indiener van een motie van PE en VVD:
1. Verzoekt de agendacommissie:
Om - als alle door de raad opgevraagde informatie in deze door het college beschikbaar is gesteld –een tafel te beleggen waarin het college indien nodig op deze informatie bevraagd kan worden en de raad het college kaders mee kan geven - voor zover die al niet zijn vastgelegd in bestemmingsplan en centrumplan - voor een raadsvoorstel. 
2. Draagt het college op:
Om geen onomkeerbare stappen te zetten tot deze tafel heeft plaatsgehad. 
Nog niet alle informatie beschikbaar
Tijdens de twee beeldvormende vergaderingen die we hier al over gehad hebben heb ik aan het eind geconcludeerd dat gezien de informatie die we allemaal nog zouden krijgen: de anterieure overeenkomst, parkeerberekeningen, het analyserapport indien er een andere procedure gaat komen, er eigenlijk een derde beeldvormende vergadering zou komen, maar dan schriftelijk. Deze motie sluit daar dus heel goed op aan dat we een derde vergadering gaan beleggen, waar we dat allemaal met elkaar kunnen bespreken, elkaar kunnen bevragen en kaders kunnen stellen. Ik denk dat dat wel belangrijk is om als raad zo te doen. Het tweede is dat we dit integraal willen aanpakken en geen besluit nemen totdat die vergadering gehouden is.
Waarom Staatkundig Gereformeerd?
Soms citeer ik mijzelf. Vijf jaar geleden ging het ook over De Enk. Toen heb ik er nog aan gerefereerd dat daar vroeger hotel Peter stond. Dat was een hotel voor geheelonthouders... Ik heb toen gezegd: “Wie weet hoe dat hier zal gaan?” 
Inmiddels is De Enk ook weer aan revitalisering toe. 
De SGP is daar overigens ook opgericht met een lezing van iemand over “Waarom Staatkundig Gereformeerd? En als wij ons niet met de politiek willen bemoeien. Bemoeid de politiek zich wel met ons.” Dat is nog steeds heel actueel. Maar en daarom begin ik er nu ook over heb ik gezegd wat ik nu opnieuw wil noemen: Ten aanzien van het parkeren eerst binnen en daarna pas buiten het plangebied.

De motie is unaniem aangenomen.