26 oktober 2023

Herinrichting Markt 2.0

Inbreng SGP tijdens de oordeelsvormende vergadering 25 oktober jl. over Markt 2.0

Afspraak is afspraak
Twee jaar geleden was de SGP als enige fractie voor het ongewijzigde raadsvoorstel, nl. het vrijgeven van het totale krediet. Door amendementen en moties is destijds onder andere alleen het werkbudget vrijgegeven.
Nu we al meer dan tien jaar bezig zijn met dit project, wenst de SGP nu eindelijk een besluit te nemen.
Afspraak is afspraak. Wil je van een afspraak af. Dan is vraag 1 wil,1 van de partijen dat? Als dat niet zo is, zie dan vraag 1. Dus houd je je aan de afspraak, zeker als gemeente.
Vraag aan die partijen die tegen willen stemmen. Hoe denkt u over een betrouwbare overheid?
43 appartementen
Andere fracties realiseert u zich dat met het vaststellen van het bestemmingsplan in 2017 een bouwmogelijkheid is opgenomen voor 43 appartementen boven de Aldi? Dat hangt hier allemaal mee samen. Een integraal plan. Straks meer bewoners dus meer parkeerplaatsen.
Compensatie bomen
Desgevraagd is tijdens de beeldvormende vergadering aangegeven dat alle bomen zullen worden gecompenseerd. Tijdens de rondleiding op locatie is ons uitgelegd welke type bomen, met welke stamomtrek en welke leeftijd het beste kunnen worden gepland om weer snel een bepaald groenvolume te kunnen verkrijgen.
Kortom, net zoals twee jaar geleden wil de SGP consequent blijven.
Er is dit jaar nog een parkeeronderzoek geweest, zijn deze uitkomsten inmiddels beschikbaar?
Wateroverlast
Wat ons niet duidelijk is, is wat de tegenstanders dan als alternatief zien. Niets doen? Dat is geen optie. Het is bekend dat het gebied bij hevige regenval onderloopt (Action/Plus)
Wat nog steeds boven de Markt 2.0 hangt of het juridisch houdbaar is om als gemeente te dwingen dat de Aldi tijdelijk in de co-op wordt gehuisvest?
Vanwege tijdgebrek vindt de verdere discussie en besluitvorming binnenkort plaats in de raad.
Wordt vervolgd.