9 september 2023

Aanpak slechte Stoepen

Aanpak slechte Stoepen

Aanpak slechte Stoepen

Al langere tijd vragen de raadsleden Pieter Stam (SGP) en René Arts (PE) aandacht om slecht toegankelijke trottoirs aan te laten pakken. Bij de Uitvoeringsagenda Mobiliteitsvisie was daar het moment om de gemeenteraad hier een uitspraak over te laten doen. Daarom dienden zij samen met het CDA en de VVD een voorstel in om een inventarisatie te laten uitvoeren naar knelpunten van hoge stoepranden en schuine trottoirs en om de uitvoering hiervan te vervroegen van 2028 naar 2026. “Is het luxe? Nee. Is het nodig? Ja” aldus de indieners. Het voorstel werd unaniem aangenomen.