HomeNieuwsHet ruimen van graven

Het ruimen van graven

Publicatiedatum: 24 mrt. 2020

Hoewel er in 2019 weer meer begrafenissen geweest zijn, behoeft deze uitbreiding vanwege het ruimen waarschijnlijk niet meer en zal er D.V. eind 2020, bij de nieuwe legesverordening, opnieuw gekeken worden of bij het wegvallen van dit punt de grafrechten in zijn geheel iets goedkoper kunnen.

Het ruimen van graven

Het ruimen van graven op de algemene begraafplaats Koningsvaren te Ermelo bracht bij vernieuwing de nodige commoties en emoties teweeg.

In 2012 is reeds door de gemeenteraad besloten dat er graven zullen geruimd worden. Echter, om dit zeer zorgvuldig uit te voeren, is er toen een amendement ingediend door CDA, CU en SGP, welke ook is aangenomen.

In 2015 is besloten dat niet de landelijke wetgeving gevolgd zal worden, die het ruimen van graven op minimaal tien jaar na de begrafenis mogelijk maakt, maar in Ermelo wordt twintig jaar aangehouden. Die termijn is voor meerdere graven al bereikt.

Toen werd ook een begin gemaakt met het natrekken van de nabestaanden, wat nu nagenoeg geheel in beeld is. Ook staan er nu bij de graven, waarvan de nabestaanden niet bekend zijn, al ruim een jaar bordjes, met de mededeling dat het graf op de nominatie staat geruimd te worden.

 

Dit jaar komen 342 algemene graven in aanmerking voor ruiming, hierin liggen 1.116 personen begraven Bij algemene graven behoren de grafrechten de gemeente toe en is er na twintig jaar grafrust geen keuze of er wel of niet geruimd gaat worden (de gemeente is altijd de rechthebbende bij een algemeen graf). Wel kan er voor een herbegrafenis worden gekozen en tot een graf voor bepaalde of onbepaalde tijd worden overgegaan, uiteraard tegen betaling. Ook is de verwachting dat het ruimen van particuliere graven vanaf 2023 gaat plaatsvinden, dan lopen de eerste graven met een uitgifte van 30 jaar af en komen nabestaanden voor de keuze te staan.

 

Samenvattend zijn er drie opties:

Algemeen graf met 20 jaar grafrust        Gemeente is rechthebbende (grafrechten)

3 personen in 1 graf op volgorde

Geen keuze wie erin begraven wordt

Verlenging niet mogelijk (wel eventueel herbegraven)

Particulier graf voor bepaalde tijd           Nabestaanden zijn rechthebbenden (grafrechten)

Eigen keuze wie erin begraven wordt (3 mogelijk)

Verlenging mogelijk (20/30/40 jaar)

Particulier graf voor onbepaalde tijd       Nabestaanden zijn rechthebbenden (grafrechten)

Eigen keuze wie erin begraven wordt (3 mogelijk)

Verlenging niet van toepassing, omdat deze categorie buiten het ruimingsbeleid valt.

De SGP wil niet dat, door het niet betalen van het noodzakelijk onderhoud door de nabestaanden, de toch al hoge grafrechten nog eens extra worden bezwaard.

Om de zorgvuldigheid, waar het amendement in 2012 toe opriep, uit te voeren, zal er een monument opgericht worden, waarop te zien is wie daar is herbegraven. Dit uiteraard naast het schriftelijk register dat bijgehouden wordt, zodat altijd te vinden is waar de stoffelijke resten zijn begraven. Hoe dit monument er zal uit zien en wat precies de kosten zullen worden, is nog niet precies bekend.

 

Voorts is er door de SGP nog opgemerkt dat er in de grafrechten ook een component zit waardoor een spaarpotje gevormd wordt om tot uitbreiding van de begraafplaats over te gaan.