HomeNieuwsDuurzaamheidsstandpunt

Duurzaamheidsstandpunt

Publicatiedatum: 23 mrt. 2020

In januari stemde de raad over een motie van het CDA om de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Ermelo (energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2035) los te laten en aan te passen op het tijdpad voor 2050 van de landelijke Klimaatwet. Dit voorstel werd door alle andere fracties verworpen.

Behalve bovengenoemde besluiten uit 2009 is dit in het coalitieakkoord van 2018 nogmaals bevestigd en opgenomen. Daar wil de SGP zich aan houden. “Duurzaam dus. Temeer als we zien wat deze ambitie ons als gemeente al gebracht heeft. Denk bijv. aan de subsidie van de wijk voor de toekomst in West,” aldus ondergetekende. Ondertussen is een lokaal initiatief bekend wat een grote bijdrage zal leveren aan de doelstellingen. De SGP wil een realistisch tijdpad van tussenstappen of mijlpalen voor de komende tien jaar. Uit de raad Pieter Stam Artist impression van bouwplan Oranjepark Johannes Calvijn maart 2020 11 De gemeente Ermelo staat op de 6e plaats van de best scorende gemeenten. “Dat daar veel Veluwse gemeenten bij staan waar notabene de SGP goed is vertegenwoordigd doet ons natuurlijk helemaal goed. Overigens las ik in het rapport dat de raad in de modelwoning in West zou hebben vergaderd. Dat zou wel een staatsrechtelijk novum voor Ermelo zijn. We zijn er een keer als raad voorgelicht, dat wel. Wel hebben wij er met onze SGP-leden een vergadering gehouden, waar ook de wethouder Duurzaamheid bij aanwezig was.”