HomeNieuwsCONTENT - Ermelose muziekklanken over de gehele wereld

CONTENT - Ermelose muziekklanken over de gehele wereld

Publicatiedatum: 2 nov. 2019

Vrijdagmiddag 06 September treffen Gerwin Boswijk en ondergetekende elkaar inhet prachtige pand van Content, om ervoor te zorgen dat u meer te weten komtover Content, de Ermelose orgelbouwer. De orgelbouwer die ondertussen haarproducten over de hele wereld weet te verkopen en te plaatsen. Wat het geheim daarachter is...

Wereldwijd Content

Onder het genot van een kopje koffie wisselen vragen en antwoorden elkaar af. Content staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit, degelijkheid en loyaliteit, zo geeft Gerwin aan. Na het faillissement van Riha orgels, heeft Bert Foppen het merk Content als geheel eigen merk/ lijn ontwikkeld. Het bedrijf bestaat volgend jaar 40 jaar, waaruit blijkt dat haar (huidige) producten zeer gewaardeerd zijn, en dat niet alleen in Nederland, maar juist wereldwijd. Met een personeelsbestand van ong. 12 medewerkers weet Content haar gevestigde naam over de gehele wereld vast te houden en zelfs uit te breiden.

Het werkveld beslaat bijna de hele aardbol, ongeveer 65 tot 70 procent van de Content orgels wordt verkocht in het buitenland. Landen waar Content orgels staan op verschillende plekken en voor verschillende toepassingen zijn onder anderen: de Verenigde Staten, Rusland, China, Japan, Kenya, Zambia, Nigeria en vele Europese landen.

Content ziet het als haar mooie plicht om haar instrumenten zowel kerkdiensten, concerten als huiskamergebruik te faciliteren. In tegenstelling tot dit statement, blijkt dat dit toekomstige beeld nu al plaats vindt. Dit wordt onder anderen bewezen door het feit dat steeds meer grote trucks het mooie pand van Content op het Ermelose bedrijventerrein Veldzicht (waar men sinds 2009 gevestigd is) weten te vinden; meer nog dan de lokale Nederlandse dealers met hun kleinere vervoersmiddelen. In de meeste gevallen wordt de installatie van een Content orgel waar dan ook in de wereld, ter plaatse door specialisten uitgevoerd, natuurlijk met volledige ondersteuning door Content; de eigenlijke specialist.

Van pijporgel naar het digitaal orgel

Wat technische ontwikkeling betreft binnen Content, heeft Content haar eigen lijnen getrokken, wat blijkbaar geen windeieren heeft opgeleverd; als we letten op het aantal klanten en het spreidingsgebied van de klanten.

Om maar gelijk in dit artikel de grote stap te zetten, springen we gelijk naar de laatste ontwikkelingen. Door de overstap van analoge (pijp-)orgels naar digitale orgels, namen ook de mogelijkheden qua techniek in de orgels in grote mate toe. Door onderwerpen als productontwikkeling en kwaliteit een grote plaats te geven in het relatief kleine bedrijf heeft Content haar plaats weten te veroveren, en heeft het bedrijf zelfs een Franse onderscheiding behaald, maar heeft men ook een soort certificaat van de Chinese overheid ontvangen om de Content-producten ook in China in de markt te zetten. Wat de afzetmarkt in China betreft valt er bijvoorbeeld te denken aan concertzalen, conservatoria en particulieren waar de Content orgels terug te vinden zijn. Verder vinden Content orgels ook haar plaats in veel kerken over de gehele wereld.

Duurzaamheid

Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke termen bij Content; de beide onderwerpen krijgen veel aandacht.Wat het onderwerp duurzaamheid betreft wordt  bijvoorbeeld aandacht besteed aan de herkomst van het hout met het zgn. duurzaamheidszegel; het hout voor de orgelkast en - bank worden betrokken uit Frankrijk. Wat het gebouw zelf betreft wordt het thema ‘duurzaamheid’ verwerkt in het duurzaam omgaan met de energievoorzieningen zoals verlichting, machines, etc. Verder wordt binnen Content een zgn. duurzaamheidsscan uitgevoerd om te bezien waar Content nog meer kan investeren in verduurzaming.

Innovatie

Wat innovatie betreft, is het feit dat men over de gehele wereld haar producten afzet toch zeker een bewijs dat het niet alleen de productkwaliteit is die de klant trekt, maar zeker ook Content’s innovatie. Content staat voor tevredenheid en heeft ook daadwerkelijk hoge klant-tevredenheidsscores.  De innovatie die deels ook vanuit klantvragen ontstaat wordt verder uitgewerkt door de eigenR&D-afdeling (Research en Development, lees Onderzoeken Ontwikkeling). Een zeer belangrijke ontwikkeling in en voor orgelland is de digitalisering van pijporgels, hiermee ontstaan grote mogelijkheden met relatief compacte orgels.

Belangrijke drivers om de digitalisering ook binnen Content in de orgelbouw door te voeren, zijn:· er zijn warme klanken te maken die de klant wenst,· op basis van micro-controlling zijn er grote en velemogelijkheden, het orgel van bijvoorbeeld de Bavo inHaarlem kan nu ook in elke kerk beluisterd worden in devorm van het Hauptwerk-principe met de ultieme geluidstechnologie.

De digitaliseringsslag binnen Content is er op gericht meer mogelijk te maken qua klanken, maar heeft zeker ook een positief gevolg dat er ‘een groot orgel beschikbaar komt met grote en vele mogelijkheden voor de gewone man’. In dit kader brengt Content orgels op de markt naar het Hauptwerk principe, wat gebaseerd is op een ontwikkelingvan Amerikaanse ontwikkelaars. Content gebruikt desoftware van het Hauptwerk principe en ontwikkeld huneigen orgel er omheen (zoals audio, audio-routing,klavieren, kast, etc.).

Een korte verkenning op de websitevan Content zal u heel veel meer informatie opleveren dan dat in dit artikel kan worden opgenomen, gelet op de hoeveelheid woorden voor het hoofdartikel. Met de Hauptwerk uitwerking, wordt het mogelijk om door middel van de tegenwoordig niet meer weg te denken software, via sampling van oude klanken de klant op allerlei ‘oude orgels’ te laten spelen op zijn eigen orgel.

Als lezer denkt u mogelijk ‘het zal wel ………’, ik kan u echter vertellen na de verschillende klanken te hebben beluisterd, dat dit dus ‘gewoon’ echt kan. Prachtig om te horen, zeker in de verschillende ruimtes waarin de orgels beluisterd kunnen worden. Tijdens een ronde door het bedrijf kon ik met eigen zien, hoe gestructureerd er gewerkt wordt, wat ook wel moet om het product te leveren, zoals het nu geleverd wordt, en waarmee Content haar klanten tevreden weet te stellen. Heel mooi dat ook dit in Ermelo te vinden is!

Gerwin heeft mij gevraagd een uitnodiging voor onze lezers voor te leggen. Wij zullen als redactie hier actie in nemen en in een volgend nummer hier concreet op terug komen.

De ondernemer en de SGP

Vanuit de SGP dragen we ondernemers en ondernemingen een warm hart toe. Zeker ook een onderneming die ook met gebruikmaking van het onderwerp ‘duurzaamheid’ en ‘innovatie’ wereldwijd zijn producten ‘aan de man weet te brengen’. Wat overigens onverlet laat dat de SGP ook zeker oog heeft voor maar haar ook een warm toe draagt, voor de lokale ondernemers met een lokaal of regionaal afzetgebied met lokale medewerkers, en die door zijn of haar inspanningen hun producten goed aan de man weet te brengen. Beide hebben hun specifieke kennis en kunde nodig, maar ook de inzet en het doorzettingsvermogen van het betrokken personeel.

Enkele Bijbels notitie over ons werk

Maar boven alles geldt ‘Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan’. En daaraan toevoegend Mattheus 6: 19 en 20 (met de daarbijbehorende kanttekening); ‘Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft en waar dieven niet doorgraven noch stelen’. Bij dit alles komt het aan op het ‘eerst zoeken van het Koninkrijk Gods’. Als we dat oprecht mogen kennen, dan zal ons werk voor ons een bijzaak zijn. Bidt en werkt!