HomeNieuws5G in Ermelo?

5G in Ermelo?

Publicatiedatum: 21 mrt. 2020

 

Een inwoner van Ermelo wilde met de raad in gesprek over de uitrol van 5G. Tijdens een beeldvormende vergadering in december 2019 deed hij zijn verhaal waarbij hij wees op de gevaren en risico’s voor de volksgezondheid door straling.

Tevoren werd dit in een plaatselijke krant aangekondigd. Hierbij zou de indruk kunnen ontstaan dat de gemeente Ermelo heeft ingestemd met deze nieuwste vorm van mobiele communicatie. Dit is geenszins het geval. De kwestie is dat het Rijk dit aan de gemeenten oplegt, waarbij dit uitgevoerd dient te worden. Onze fractievertegenwoordiger René Heij gaf in zijn inbreng aan dit bij de landelijke SGP nogmaals onder de aandacht te willen brengen. Ook werd nog de suggestie gedaan om dit in regioverband aan te pakken om zo sterker over te komen richting de landelijke overheid´╗┐