HomeNieuws Werkbezoek Navobi - ‘Het kalf op een voetstuk’

Werkbezoek Navobi - ‘Het kalf op een voetstuk’

Publicatiedatum: 19 mrt. 2020

Ontvangst

 

Na een hartelijke ontvangst met koffie en …. door de heer Johan Roseboom, directeur van Navobi, werden we door middel van een videopresentatie en aanvullende uitleg, geïnformeerd over het bedrijf en kregen we een rondleiding VanDrie Group. Navobi is een onderdeel van de VanDrie Group. De Nederlandse VanDrie Group vormt met meer dan 25 bedrijven de grootste kalfsvleesintegratie in de wereld en is daarom wereldleider op het gebied van kalfsvlees en de grootste kalvermelkpoederproducent. Jaarlijks worden circa 1,5 miljoen kalveren geslacht. Meer dan 95% daarvan wordt geëxporteerd.

 

Wat is/doet Navobi

Navobi is binnen de VanDrie Group een geheel zelfstandig werkende organisatie. De bedrijfsactiviteit van Navobi is de productie van kalvermelk, zowel in zakgoed als bulk. Deze vindt plaats in de ultramoderne fabriek in Staverden (gem. Ermelo). Navobi is de grootste kalvermelkpoederproducent van de VanDrie Group en tevens ook de grootste ter wereld. De productie is zowel voor eigen bedrijven als voor derden bestemd in binnen- en buitenland.

Navobi bezit eigen research- en praktijkbedrijven waar continu wordt gewerkt aan optimalisering van alle processen. Labora, het laboratorium van Navobi, is gecertificeerd als onafhankelijk laboratorium en mag daarom ook diensten verrichten voor andere marktpartijen. Uniek is het geavanceerde tracking & tracing systeem waarbij volautomatisch de relatie wordt gelegd tussen de individuele grondstoff en en het eindproduct. Alle gegevens kunnen op hun beurt weer gekoppeld worden aan de ID-codes van de dieren zodat volledige ‘traceability’ (traceerbaarheid) gewaarborgd is.

 

Safety Guard

Met het kwaliteitssysteem Safety Guard voldoet de VanDrie Group aan de norm van de Nederlandse kalversector: Vitaal Kalf. In dit kwaliteitssysteem zijn regels opgenomen over hygiëne, kalvergezondheid, voerkwaliteit, medicijnengebruik en –registratie.

 

Geschiedenis

In 1923 is het bedrijf gestart door de heer A. Gardenbroek onder de naam Gardenbroek ’s veevoederfabriek. In 1958 begon de fabriek met de productie van kalvermelk. De kalvermelk wordt gefabriceerd onder de naam Navobi, wat staat voor ‘NA VOlle Biest’. Begin jaren tachtig neemt Navobi alle aandelen van kalverslachterij Ekro en huidenverwerkingsbedrijf Oukro te Apeldoorn over. Na het afstoten van de mengvoederproductie midden jaren tachtig wordt in 1987 begonnen met een modernisering van het productieproces, in de vorm van een geheel nieuwe installatie, voor de productie van kalvermelk. Sinds 1994 is Navobi ondergebracht in de VanDrie Group.

 

Medewerkers

Bij de VanDriegroep werken ongeveer 2468 medewerkers waarvan plm. 100 in Staverden en Uddel. Een deel daarvan is afkomstig uit de regio. Navobi draagt hierdoor behoorlijk bij aan een hoogwaardige werkgelegenheid in en rond Ermelo. Er wordt veelal in teams gewerkt met daarbij een grote zelfstandigheid voor de individuele medewerker. Binnen Navobi worden de medewerkers als het enigszins kan intern opgeleid en verder ontwikkeld. Er is een eigen BHV-ploeg actief, zodat bij eventuele calamiteiten direct kan worden opgetreden. Voor de brandweer is men aangewezen op Elspeet en Uddel. Zondags werken Bij Navobi en ook bij Alpura wordt niet op zondag gewerkt. De fabrieken zijn in beginsel vijf dagen, van maandag tot en met vrijdag, 24 uur in bedrijf, met een uitloop naar de zaterdag.

 

Relatie met omgeving/overheden e.d.

Gelet op de unieke ligging van de fabriek, midden in de Veluwse bossen, moet de fabriek aan strenge omgevingseisen voldoen. Hiervoor is intensief en goed contact nodig met de omgeving en de plaatselijke en provinciale overheid. Zo mag bijv. de hoogte van het gebouw niet uitsteken boven de omringende bomen, moet de uitstoot reukloos zijn en de kleuren van de bedrijfspanden in overeenstemming met de omgevingskleuren. Directeur Roseboom geeft aan dat hierover steeds goed en constructief overleg met alle betrokken personen en instanties plaatsvindt en dat er eigenlijk nooit onoverkomelijke meningsverschillen zijn geweest.

 

Dierenwelzijn

Bij Navobi staat de gezondheid van het kalf voorop. De samenstelling van het kalvermelkpoeder is dusdanig uitgekiend dat het kalf alles krijgt wat het nodig heeft aan energie, eiwit, vitaminen en mineralen. De Navobi producten zijn vermaard om hun goede loopeigenschap, uitstekende vetverdeling en prima oplosbaarheid. Bovendien zijn de producten smakelijk voor de kalveren: een waarborg voor hoge voederopname en een goede groei.

 

Beter Leven kenmerk

De VanDrie Group heeft zelfs kalfsvlees met het Beter Leven kenmerk, afgegeven door de Nederlandse Dierenbescherming. Dit vlees voldoet aan hogere eisen op gebied van dierenwelzijn bijvoorbeeld op het gebied van voer en vervoer. De Dierenbescherming heeft het recht onaangekondigd controles te houden. Zo ook bij Navobi.

 

Toekomst

Ook Navobi heeft te maken met de wereldwijde vermindering van de afzet van vlees. Mede hierdoor wordt de concurrentie met vergelijkbare bedrijven, scherper. Eén van de pijlers om toekomstbestendig te kunnen zijn, is nog meer investeren in kwaliteit. Tevens is het van belang ‘grenzen te verleggen’ naar gebieden en landen waar de producten nog onvoldoende bekend zijn. In toenemende mate zal ook het zogenaamde Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijke rol spelen bij het toekomstbestendig zijn van het bedrijf.

 

Tot slot

We danken de heer Roseboom voor het bezoek en de wijze waarop hij ons heeft geïnformeerd en de gelegenheid geboden een kijkje te nemen in de fabriek. We zijn onder de indruk en wensen directie en medewerkers voor de toekomst, van harte Gods zegen toe. We hopen dat het bedrijf nog lang een plaats in de Ermelose (Staverdense) gemeenschap mag blijven innemen.